У своїй діяльності заклад дошкільної освіти №10 “Катруся” керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”,”Про дошкільну освіту, Положенням “Про дошкільний навчальний заклад України”, Базовим компонентом дошкільної освіти, Статутом дошкільного навчального закладу.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік.
З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Мета навчального процесу – сформувати у дитини цілісну картину світу через освоєння основних сфер життя – Природи, Культури, Людей, власного Я; виховати ціннісне ставлення до довкілля та самої себе, сприяти особистісному ставленню і творчій самореалізації, формуванню її життєвої компетентності.
Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою, відповідно до програми “Українське дошкілля”, “Впевнений старт”