Виконання статті 30 Закону України «Про освіту»

Статут ЗДО
Структура та органи управління ЗДО
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
• Освітні програми, що реалізуються в ЗДО
Освітня програма ЗДО №10
• Територія обслуговування закріплена за закладом його засновником
• Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
• Матеріально-технічне забезпечення закладу згідно з ліцензійними умовами
Правила прийому до закладу освіти
Правила поведінки здобувачів освіти
Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами
Звіт завідувача ЗДО про здійснення діяльності
Результати моніторингу якості освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
• Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфенденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Перелік додаткових послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
• Кошторис
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
Звіт завідувача – ЗДО про здійснення діяльності