Виконання статті 30 Закону України «Про освіту»

Статут ЗДО
Структура та органи управління ЗДО
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Освітні програми, що реалізуються в ЗДО
Освітня програма ЗДО №10
• Територія обслуговування закріплена за закладом його засновником
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад
Матеріально-технічне забезпечення закладу згідно з ліцензійними умовами
Правила прийому до закладу освіти
Правила поведінки здобувачів освіти
Умови доступності закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами
Звіт директора ЗДО про здійснення діяльності за 2020 р.
Звіт директора ЗДО про здійснення діяльності за 2021 р.
Презентація звіту дошкільного закладу за 2020-2021 роки
Результати моніторингу якості освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
• Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфенденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Перелік додаткових послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
• Кошторис
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством