Енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.

Заходи з енергозбереження в ЗДО “Катруся”на 2023 рік

  Зміст  заходу Термін виконання Відповідальний за виконання
  Призначити відповідальну особу за контроль та раціональне споживання енергоносіїв в межах виділених обсягів фінансування та у натуральних показниках. постійно Заступник по господарству Владика М.М.
  Контролювати стан теплового режиму в приміщеннях закладу. в опалювальний період   Заступник по господарству Владика М.М.
  Забезпечити цілодобове чергування у вихідні, святкові дні з покладанням обов’язків контролю за станом теплового режиму. Своєчасно інформувати директора про його порушення та приймати відповідні заходи щодо нормалізації ситуації в опалювальний період сторожі 
  Дотримуватися лімітів енергоносіїв та комунальних послуг постійно працівники закладу
  Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників дошкільного закладу щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв постійно ДиректорЗДО,  заступник по господарству Владика М.М.. 
  Здійснювати щоденний моніторинг споживання води та енергоресурсів у будівлях ЗДО щоденно   заступник по господарству Владика М.М.
  Забезпечити режим економного використання енергоносіїв в службових кабінетах та групових приміщеннях закладу дошкільної освіти постійно працівники закладу
  Забезпечити достовірне та якісне заповнення відомості моніторингу відповідно до Інструкції по заповненню відомості моніторингу споживання води та енергоресурсів у будівлях закладу протягом року   заступник по господарству Владика М.М.
  Забезпечити надання відомості моніторингу на платформу енергоефективності  щомісяця   заступник по господарству Владика М.М.
  Забезпечити надання відомості моніторингу відповідним міським службам. щопонеділка діловод 
  Проводити своєчасну повірку приладів обліку енергоресурсів згідно з графіком заступник по господарству Владика М.М..
  Слідкувати за цілісністю пломб на вимірювальних приладах обміну (тепла, води, електроенергії) постійно   заступник по господарству Владика М.М.
  Забезпечувати умови для підтримання в постійному справному стані всієї запірної водопровідної арматури та сантехнічного обладнання протягом року заступник по господарству Владика М.М.
  Підтримувати в належному технічному стані  сантехніку, труби водопостачання, електричне обладнання, своєчасно проводити їх ремонт постійно   заступник по господарству Владика М.М.
  Слідкувати за справністю кранів водопостачання, своєчасно повідомляти завідувача господарства про їх несправність постійно Вихователі, пом. вих.
  Проводити заміну ламп розжарювання на енергоефективні освітлювані прилади постійно   заступник по господарству Владика М.М.
  Забезпечити економне використання освітлювальних приладів у місцях загального користування та коридорах закладу постійно   заступник по господарству Владика М.М
  Обмежити використання в нічний та позаробочий час освітлення внутрішнього двору та входу приміщень дошкільного закладу (22.00 – 04.00 – влітку; 20.00 – 06.00 – взимку); постійно сторожі 
  Дотримуватися графіка приготування їжі з метою збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв на харчоблоці щоденно Кухарі 
  Забезпечити проведення звірок показників:
– спожитої теплової енергії в гарячій воді;
– спожитої електроенергії;
– спожитої води та водовідведення
щомісячно   заступник по господарству Владика М.М., бухгалтер 
  Заслуховувати звіти відповідальної особи на нарадах при директорові щодо збереження та економного використання тепло-, водо-, енергоносіїв щотижня директор,   заступник по господарству Владика М.М. 
  Забезпечити використання комп’ютерної техніки в режимі економної експлуатації з переключенням на режим очікування з низьким використанням електроенергії постійно Директор, вихователь-методист,бухгалтери,діловод