Які існують обов`язки ЗДО перед батьками ?
Що гарантує ЗДО дітям ?

Дошкільний навчальний заклад зобов’язується:
✔ забезпечувати перебування дитини в дошкільному навчальному закладі
з 7.30 до 19.30,
✔ надавати дитині догляд, створювати безпечні умови перебування в дошкільному навчальному закладі, зміцнювати її фізичний і психічний стан, забезпечувати інтелектуальний та особистісний розвиток, емоційний комфорт;
✔ здійснювати навчання дитини, керуючись Державним стандартом дошкільної освіти Базовим компонентом (нова редакція), програмовим забезпеченням затвердженим комісією Міністерства освіти і науки України, навчально-методичними посібниками рекомендованими, схваленими комісією МОН.

Заклад дошкільної освіти забезпечує:
✔ індивідуальний підхід до дитини, задоволення потреб в емоційно-особистому спілкуванні;
✔ захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять її здоров’ю, а також від усіх форм фізичного та психічного насильства;
✔ дотримання педагогічної етики, норм загальної моралі, поваги до дитини та її батьків;
✔ організацію харчування;
✔ надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі необхідності) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.