Зміст методичної роботи в ЗДО №10 «Катруся» будується на основі державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст освітньо – виховної роботи з дітьми: Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля” та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», навчальних планів, програм, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури , інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів.

Методичну роботу в ЗДО №10 “Катруся” здійснює вихователь – методист Палій І.Г. яка спільно із завідувачем Завойською Н.З.
– створюють науково – методичні, організаційно-педагогічні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
– організовують роботу, спрямовану на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;
– впроваджують в практику роботи закладу інноваційних технологій та досягнень кращого педагогічного досвіду;
– вивчають, організовують та спрямовують освітньо – виховний процес, створюють умови для забезпечення психічного та фізичного здоров’я дошкільників, рівня їх життєвої компетентності;
– вивчають рівень знань, умінь та навичок дошкільників відповідно до державних стандартів;
– організовують інформаційно – просвітницьку роботу серед батьків вихованців з питань розвитку, виховання та навчання дітей.

Методична робота в дошкільному закладі базується на таких засадах:
• відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави;
• науковість методичної роботи;
• комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв’язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
• систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.
• творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів;
• конкретність, урахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педпрацівників;
• єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи;
• колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів;
• створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.

Основними компонентами змісту методичної роботи в дошкільному закладі є:
– отримання знань педагогами;
– уміння їх реалізувати на практиці;
– наявність результативності в педагогічній роботі;
– створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.
Методичні напрацювання закладу:

1. Технології розвитку винахідницьких завдань.
2. Природопізнавальна екологічна стежина на території ДНЗ №10
3. Індуктивний метод здобування знань, шляхом впровадження пошуково-дослідницької діяльності в роботі з дітьми дошкільного віку.
4. Нетрадиційні художні техніки.
5. Сенсорне виховання.
6. Громадянське виховання, розвиток моральності та християнських цінностей.
7. Розвиток емоційної сфери.
8. Вплив дрібної моторики на розумовий розвиток дошкільника.
9. Нетрадиційні форми збереження та зміцнення здоров’я дітей.
10. Ейдетика.
11. Логіко-математичний розвиток