Територія обслуговування ЗДО
На території Івано-Франківської територіальної громади не встановлено території обслуговування ЗДО.
Закон України «Про дошкільну освіту»

Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти
1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, стану здоров’я, особливих освітніх потреб, складних життєвих умов, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також сім’ї.