Сучасний конспект заняття: формальні, змістові та структурні ознаки
На допомогу молодому вихователю ЗДО

Оформлення конспектів занять є важливим чинником при визначенні професійної культури сучасного педагога, у тому числі молодого вихователя ДНЗ.

Кожного дня вихователі записують у робочий щоденник конспект заняття. Це – орієнтир у побудові навчального процесу. В конспекті педагог намічає основні моменти заняття, що допомагає тримати загальну логічну лінію. Водночас вихователь, проводячи заняття, не має можливості весь час працювати з текстом конспекту — тільки може зазирнути в нього, щоб не порушити темп, ритм заняття. Отже, робочий конспект має бути коротким, чітким, без зайвої деталізації, адже це робочий документ, план. Водночас план-конспект має бути і достатньо конкретним, методично грамотним.

Тож, у структурі конспекту обов’язковими є такі компоненти:

– тема заняття;
– його категоріальні ознаки ( комплексне, предметне, інтегроване, тематичне; за дидактичними цілями: з формування нових знань, із закріплення раніше засвоєних знань, підсумкове або контрольне та інші.);
– програмовий зміст (мета) заняття;
– матеріал до заняття (роздатковий, демонстраційний);
– попередня підготовка вихователя та дітей до заняття;
– хід заняття.

Щодо запису ходу заняття, то треба зауважити, що спільною для всіх випадків є вимога єдиного стилю викладу (вихователь пропонує… діти виконують… або запропонувати дітям…. пояснити дітям…. ), а також дотримання загальноприйнятої у дошкільній дидактиці структури занять (вступна частина, основна частина, заключна частина).

 Деякі педагоги відчувають труднощі у написанні програмового змісту чи мети заняття. У цьому випадку можна скористатися мовними штампами, які наведені нижче.

Дидактичні завдання:
– навчити, дати уявлення, ознайомити;
– поглибити, розширити знання;
– узагальнити і систематизувати знання;
– перевірити знання, вміння, навички;
– закріпити знання, вміння, навички і т.д.

Розвиваючі завдання:
– сприяти розвитку мислення (пам’яті, уяви, творчості тощо);
– вчити уважно слухати…;
– активізувати…;
– розвивати комунікативні здібності, логічне мислення і т.д.

Виховні завдання:
– виховувати… інтерес, любов, повагу;
– виховувати самостійність, допитливість, доброзичливість;
– привчати до організованості; і т.д.