Сьогодні, коли все довкола стрімко змінюється, педагогу потрібно не лише вчити вихованців адекватно реагувати на нові умови, а й самому йти в ногу з часом. Варто усвідомлювати: деякі методи, форми роботи і засоби, що були ефективними ще десять років тому, зараз вже себе не виправдовують. Натомість з’явилися нові, які допомагають оптимізувати освітній процес, полегшити повсякденну    роботу, вийти на новий рівень професійного спілкування з колегами та батьками вихованців. Так, надійними помічниками педагога в сучасному світі є різноманітні інтернет-сервіси, зокрема блог. 

ЩО ТАКЕ БЛОГ І НАВІЩО ВІН ПОТРІБНИЙ

В умовах інформатизації суспільства дедалі нагальнішою стає потреба застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різних сферах, зокрема й у дошкільній освіті. Педагоги, як і інші фахівці, мають знайти в інтернеті свій маленький, затишний простір для задоволення професійних потреб. Одним з таких сервісів, який допоможе оптимізувати співпрацю з батьками вихованців та колегами, а також сприятиме фаховому само-вдосконаленню  є блог.

Блог (англ.blog, від web log)- мережевий журнал, або щоденник подій, головний вміст якого складають тексти, зображення, звукові та відеоматеріали, що регулярно додаються.

Для блогів характерні короткі записи, як правило, тимчасової значущості, відсортовані у зворотньому хронологічному порядку (останній запис розміщений угорі). Відмінність блогу від традиційного щоденника полягає передусім у його публічності: всі зацікавлені можуть користуватися інформацією, розміщеною у ньому  і, навіть, вступати в публічну полеміку з автором.

Важливо, що доступ власника блогу до контенту (документів, методичних розробок, інших ресурсів) можливий з будь-якого пристрою: персонального комп’ютера, мобільного телефону, смартфону, планшету тощо.

Мета створення блогу

Перш ніж створювати блог, важливо чітко усвідомити:

 • навіщо цей ресурс потрібний; 
 • на яку аудиторію читачів він спрямований; 
 • яку інформацію ви бажаєте на ньому розмістити; 
 • як надалі використовуватимете розміщені матеріали; 
 • як назвете блог. 

Залежно від визначеної мети обираєте вид блогу.

Види блогів

Зазвичай педагоги віддають перевагу таким видам блогів:

  • блог навчального закладу; 
  • блог професійного співтовариства (методичного об’єднання,  творчої групи); 
  • особистий професійний блог педагога; 
  • блог на підтримку певного проекту;
  • блог-конспект (для розміщення матеріалів з будь-якої теми).  

 

 

ВИКОРИСТАННЯ БЛОГУ

Блог – місце для педагогічних дискусій

Мережевий щоденник може бути відкритим або закритим середовищем для дискусій. Його можна використовувати для спільного пошуку шляхів розв’язання певних педагогічних завдань, обговорення актуальних тем, проблем організації освітніх проектів з використанням соціальних мереж, викладу поглядів з різних питань. 

На  відміну  від особистих зустрічей, блог  дає змогу обговорювати питання протягом необмеженого часу, заочно залучати будь-яку кількість співрозмовників.

Блог- середовище для консультацій та самоосвіти

Блог може виконувати роль вашої особистої професійної бібліотеки: на ньому можна зберігати посилання на цікаві електронні матеріали та освітні ресурси, упорядковуючи їх за темами (можна створити бібліотеку цікавих сайтів). Таким чином ви завжди матимете доступ до корисної інформації і зможете постійно підвищувати свою фахову майстерність.

До того ж, на блозі можна розміщувати й власні педагогічні здобутки: презентації досвіду роботи, дидактичні посібники, фото- і відеоматеріали  занять, засідань методичних об’єднань тощо. Так ви не лише збережете всі свої надбання, а й представите їх колегам, дізнаєтесь про їхні враження, отримаєте цінні поради.

Блог у роботі з батьками

Блог також допоможе осучаснити й налагодити роботу з батьками вихованців. Батьки, які не завжди уважно читають повідомлення, розміщені у батьківському куточку, завдяки блогу отримають можливість ознайомлюватися з важливою інформацією тоді,  коли їм зручно. Завідувач, вихователь-методист чи вихователь розміщують на блозі оголошення та пропозиції для обговорення, анкети, відеоматеріали та фотографії, що відображають роботу закладу. Тут можна створювати виставки дитячих робіт, публікувати відповіді на складні дитячі запитання, розвивальні матеріали для занять батьків з дітьми, тексти віршів і казок, мультфільми для спільного перегляду тощо.

На блозі може діяти електронний інтерактивний батьківський куточок, у якому вихователі розповідатимуть, як минув день у дитячому садку, що було цікавого, про що діти дізналися на заняттях, як ведеться підготовка до різних заходів тощо.

Блог – майданчик  для організації дистанційного навчання

На блозі можна публікувати матеріали для навчання педагогів та батьків (науково-популярні статті, матеріали для самостійної роботи), завдання для перевірки знань та творчі; обговорювати різні варіанти їх розв’язання; проводити онлайн-тестування; ставити запитання та відловідати на них з подальшим обговоренням у коментарях до постів (повідомлень).

Блог – візитівка навчального закладу

На такому блозі публікується інформація про роботу й розвиток дошкільного закладу та його окремих груп; надається оперативна інформації (новини, події, звернення вихователів до батьків тощо); обговорюються з педагогами та батьками актуальні теми; проводиться голосування  з проблемних питань серед відвідувачів; розміщуються методичні матеріали, плани роботи закладу, анонси подій, загальна інформація для колективу закладу.

Блог — щоденник  тематичної  інтернет-конференції

Інтернет-конференцію краще проводити як початок або підсумок обговорення на блозі поставлених питань у межах певної теми за певним правилами (учасники у вигляді тез описують способи розв’язання поставлених питань).

Переваги цієї форми комунікації:

 • Можливість брати участь у конференції незалежно від географічного місця перебувань учасників. 
 • Доступність для учасників – відсутність спеціальних вимог до устаткування та каналів зв’язку. 
 • Економічність –  учасникам не треба витрачати кошти на проїзд та проживання. 
 • Розширення часових меж проведення конференції – можливість проводити захід будь-якої тривалості у безперервному режимі. 
 • Можливість підключитися до участі в конференції у будь-який час у рамках терміну її проведення. 
 • Оперативність обговорення актуальних питань. 
 • Доступ до всіх представлених матеріалів конференції як для учасників, так і для відвідувачів блогу. 
 • Просте й швидке налаштування формату конференції – відкритого (для всіх зацікавлених осіб) або закритого (для зареєстрованих), можливість надання учасникам різного доступу до різних матеріалів.