Зростаємо професійно

З метою формування у молодих педагогів потреб в постійному саморозвитку і самовдосконаленні у ЗДО №10 «Катруся» організована Майстерня професійного розвитку молодого педагога.

Надавати методичну допомогу, сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності, допомагати впроваджувати сучасні підходи і передові сучасні технології в освітній процес – завдання майстерні.

Розвиток та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, творчості та активності молодого педагога відбувається через організовані форми роботи: семінари і тренінги, рольові і ділові ігри, відкриті покази роботи з дітьми, консультативну методичну допомогу.

Впродовж вересня-грудня 2022 року проведені такі заходи:
– семінар на тему: «Професійна адаптація молодого педагога» (Л. Озорович);
– тренінг на тему: «Особистісне зростання молодого педагога» (Н. Войтків).

У січні-лютому 2023 року молоді педагоги будуть залученні до участі в тренінгах у рамках реалізації Проєкту «Реагування на надзвичайні ситуації для задоволення потреб у захисті та освіті постраждалих від конфлікту та переміщених дітей та їхніх сімей в Україні, який реалізується у співпраці з Міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children in Ukraine». Пройдуть навчання з надання першої психологічної допомоги дітям та психосоціальної підтримки дітей.