У 2021/2022 навчальному році діяльність педагогічного колективу спрямовуватиметься на реалізацію таких завдань:

  1. Оптимізувати предметно-просторове середовище, створити безбар’єрний фізичний простір для забезпечення здоров’я, безпеки всіх учасників освітнього процесу.
  2. Підвищити якість освітньої діяльності закладу шляхом вивчення та впровадження в практику роботи ДНЗ нового державного стандарту дошкільної освіти – Базового компонента дошкільної освіти.
  3. Удосконалити взаємодію всіх учасників освітнього процесу засобами ІКТ.
  4. Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій.